LED moduler

Aluwave har unik kompetens och historik kring att utveckla och producera LED moduler till marknadens ledande aktörer. Från våra moderna tillverkningsenheter i Landvetter & Kina levererar vi med kvalitet och flexibilitet samt hög leveransprecision.

Skräddarsydda belysningslösningar

En grundläggande affärsstrategi är att erbjuda skräddarsydda lösningar. Med utgångspunkt i kundens unika behov, tillsammans med vår kompetens, flexibilitet och kontroll över försörjningskedjan, axlar Aluwave ofta ansvaret för en större del av projektet.

Omfattande LED kompetens och designbibliotek

Årtionden av nära samarbete med ledande belysningsaktörer har gett oss ovärderlig och omfattande kunskap om tekniskt avancerade LED applikationer som ligger till grund för framtida innovativa affärsmöjligheter.

Modern produktionslinje

Senaste årtiondets framgångsrika utveckling har resulterat i omfattande investeringar i vår produktionslinje. Idag har vi en förstklassig montagelinje som genererar en imponerande mängd LED moduler årligen – med precision och hastighet.

Produktion i Sverige

Vi vill vara nära marknaden. Produktion och utveckling inom rimligt avstånd från våra kunder underlättar. Det hjälper att skapa långsiktiga relationer i nära dialog genom kundprojekten, understött av den flexibilitet som lokal produktion och leverans ger. Alla produkter är utvecklade i Sverige.

Powering the global lighting industry.

We are leaders in designing and producing customized lighting solutions. We are aluwave.