Armaturer

Armaturerna tillverkas i vår produktionsenhet i Landvetter, samt i vår helägda fabrik i Qingdao, Kina. Genom att kontrollera hela värdekedjan från produktion till distribution erbjuder vi korta ledtider med hög och jämn kvalitet.

Logga in för att läsa mer om 

din specifika lösning!

Full kontroll över produktionskedjan i Sverige & Kina

Vi äger hela utvecklingskedjan från a till ö. Helägda tillverkningsenheter i Kina & Sverige ger oss möjligheten att producera kostnadseffektivt och kundnära korta ledtider, med kontroll över utveckling, produktion, logistik och kvalitet. Vår företagsstruktur passar både den mindre affären så som den storskaliga produktionen.

Fokus på Private Label

Tillverkningen av armaturer görs inom affärsområdet private label och i huvudsak till kunder på den nordiska och europeiska marknaden. I nära samarbete med våra kunder har vi de senaste decennierna lanserat flera marknadsledande armaturer. Vår affärsidé bygger på ömsesidig förståelse och långsiktiga relationer.

LED kompetens - ett stort mervärde

Med lång erfarenhet inom utvecklingen av LED teknik tillhandahåller vi marknadsledande kunskap och kompetens. Med fokus på vår kompetens samt vårt produktbibliotek och produktionsmöjligheter både i Kina & Sverige erbjuder vi våra kunder ett helt unikt erbjudande på marknaden.

Partnertänk

Vi är producent och utvecklingspartner. I tillägg till att vara huvudpartner i den dagliga verksamheten har Aluwave dedikerade funktioner för projektledning & styrning inom teknik, produktutveckling, certifiering, utbildning och operativt stöd i våra kunders utvecklingsprojekt. Aluwave är en komplett partner till belysningsindustrin.

Powering the global lighting industry.

We are leaders in designing and producing customized lighting solutions. We are aluwave.